O Consello de Europa: novas conclusións sobre o Benestar Animal
skip to Main Content
Benestar Animal En Europa

O Consello de Europa adoptou novas conclusións sobre o Benestar Animal

O benestar animal en Europa é un tema de máxima actualidade. A énfase da opinión pública ha cambiado para centrarse máis na calidade dos alimentos, o benestar animal e estándares ambientais.

O benestar dos animais é un tema moi relevante para os cidadáns europeos, por iso a última semana do mes de decembro o Consello da Unión Europea aprobou unha serie de conclusións sobre este tema para que a Comisión téñaas en conta.

As últimas enquisas sobre este tema (Eurobarómetro) indican o alto nivel de preocupación polo benestar animal en Europa. O Eurobarómetro revelado en 2015 revelaba que a maioría dos enquisados consideraron que se necesitaban melloras en animais de granxa (82% dos enquisados).

Ademais, os cidadáns consideran importante que os produtos importados de fóra da UE respecten os mesmos estándares de benestar animal que os aplicados na UE e que a UE debería facer máis para promover unha maior conciencia do benestar animal, mesmo a nivel internacional. Segundo os datos do Eurobarómetro, en 2018 a énfase da opinión pública ha cambiado para centrarse máis na calidade dos alimentos, o benestar animal e estándares ambientais.

Un mellor benestar animal proporciona beneficios ao produtor a través dunha mortalidade reducida, unha mellor saúde e a maior calidade, rendemento e prezo do produto final. Unha consecuencia particularmente importante dun mellor benestar animal é que os animais son máis resistentes aos patógenos. Isto reduce a necesidade de medicación e, por tanto, contribúe á loita contra a resistencia aos antimicrobianos e apoia as medidas de bioseguridade no manexo de enfermidades.

Entre algunha das conclusións sinalaron que aínda había algunhas debilidades en canto ao cumprimento das normas mínimas, e que os recursos financeiros da política agrícola común poderían utilizarse mellor para promover un maior benestar animal.

É por isto polo que o Consello actualizou dicha lista en función á evolución transcorrida nestes últimos anos. Nelas convida á Comisión para elaborar unha nova estratexia da UE para a protección e o benestar dos animais a partir dos ensinos extraídos da estratexia para 2012-2015. O Consello tamén anima á Comisión e aos Estados membros a que poñan en marcha actividades de comunicación e sensibilización, destinadas ao público sobre o papel esencial dunhas normas adecuadas en materia de benestar dos animais para a promoción da saúde animal, a seguridade alimentaria e a sustentabilidade do sector agroalimentario.

Nas conclusións destacan a importancia do benestar dos animais como parte integrante da produción animal sustentable. Recoñecen a necesidade de actualizar a lexislación actual, en particular en ámbitos como o transporte de animais de longa distancia, o benestar do gando bovino de máis de seis meses, a situación dos cans e os gatos utilizados no contexto dunha actividade económica e o sacrificio de animais, co fin de adaptar a devandita lexislación ao coñecemento científico e aos adiantos tecnolóxicos máis recentes.

Back To Top