skip to Main Content

Un pouco de historia

Frigoríficos Bandeira S. L., é unha compañía fundada no ano 1984, dedicada ao sacrificio e despezamento de gando bovino. A gran experiencia adquirida ao longo de tres xeracións no trato de gando situounos como unha das empresas líderes no sector, tanto a nivel nacional como internacional.

Durante todos estes anos conseguimos crecer, ampliando e modernizando as nosas instalacións e mellorando os procesos de produción e conservación dos nosos produtos.

Na actualidade, e como consecuencia dos constantes investimentos practicados en tecnoloxía punta, da formación continua do equipo profesional, de rigorosos controis de calidade e dunha moi coidada selección do gando, estamos situados como unha das empresas punteiras no sector cárnico.

Instalacións e recursos

Importamos, exportamos e comercializamos toda clase de produtos cárnicos á vez que os transportamos e distribuímos por toda a xeografía nacional e internacional. Para iso contratamos ás máis prestixiosas empresas de transporte, que poñen á nosa disposición unha frota de camións que nos permiten garantir o envío dos nosos produtos desde a súa orixe ata o seu destino nas mellores condicións de conservación, sen alterar a súa calidade, a súa salubridade e a súa trazabilidad.

Dispoñemos de máis dunha hectárea de terreo, sobre a que están situadas as nosas instalacións perfectamente adaptadas á normativa da Unión Europea para o sacrificio, despezamento e conservación de carne. Unhas modernas instalacións cunha capacidade para dous millóns de kg de almacenamento.

Benestar animal

Outro aspecto fundamental do noso traballo reside en prestar especial atención ao benestar animal. Está cientificamente comprobado e contrastado que o tempo e os recursos investidos en benestar animal, redundan nunha mellor calidade da carne. É polo anterior, que establecemos un rigoroso protocolo de actuación para o manexo e estabulación dos animais, e adoptamos todas as medidas necesarias para asegurarnos que aqueles non padezan dores, sufrimentos nin danos innecesarios.

No mesmo sentido, cumprimos dunha maneira moi estrita con todos os Convenios, Acordos e Recomendacións ditados pola Unión Europea sobre este particular.

Back To Top