Compromiso benestar animal: España uno dos grandes referentes
skip to Main Content
Compromiso Benestar Animal

España: un dos grandes referentes en benestar animal

Desde que comezamos a escribir neste blogue, un dos nosos primeiros artigos versou sobre o benestar animal, aquí podédelo ver: “Benestar animal: unha responsabilidade compartida”.

En Frigoríficos Bandeira preocupámonos e ocupamos de maneira moi especial por este tema e como diciamos no citado artigo o sector cárnico español traballa moi duro para garantir o benestar animal na súa actividade. Boa proba diso é que hai poucos días acábase de presentar o selo “Compromiso Benestar Animal”, un distintivo para avalar o cumprimento de esixentes estándares en materia de benestar animal. A proposta foi impulsada por seis interprofesionais da produción animal: Interprofesional de porcino ibérico (Asici), de coello (Intercun), de ovino e caprino (Interovic), de porcino de capa branca (Interporc), de pito (Propollo) e de vacún (Provacuno).

Trátase dunha iniciativa pioneira no mundo que busca reflectir o compromiso do sector gandeiro cos máis altos estándares de benestar de gando. Estas directrices estarán avaladas por un comité científico conformado por profesionais independentes de prestixio. Os seus promotores sinalan que a medida “consolida a España como un dos grandes referentes internacionais en benestar animal”.

O selo, que será facilmente identificable polo consumidor, ilustrará os alimentos das empresas que decidan someterse libremente a unha certificación externa en base a niveis extra, máis aló dos esixidos por norma.

Serán comités científicos independentes os que avalarán en cada caso que se cumpren os requisitos de benestar animal establecidos para cada tipo de produción e en cada fase da cadea (explotación gandeira, transporte e sacrificio). Os primeiros selos en chegar ao mercado serán alimentos do porcino de capa branca, previsiblemente a final de ano, dado que teñen os traballos científico-técnicos máis avanzados.

O selo será similar, aínda que con pequenas variacións en función do tipo de carne, e estará adaptado para que calquera tipo de empresa, independentemente do seu tamaño, poida implantalo se así o desexa. Haberá condicións de “obrigado cumprimento” para as explotacións e industrias adheridas ao selo, que serán verificadas periodicamente pola entidade de certificación e acreditación ENAC.

Con esta iniciativa o sector cárnico anticípase ás crecentes esixencias dos consumidores sobre benestar animal, calidade e seguridade alimentaria. Ademais, este logotipo consolida ao cárnico español como “referente internacional” en certificar e achegar esixencias extra aos xa elevados estándares de benestar animal dentro da Unión Europea.

O selo presentado a hai poucos días, aínda que incorporará lixeiros cambios en función do tipo de carne, é circular, en cor azul e branco, contén a inscrición “Compromiso Benestar Animal” e a figura de cada un dos animais máis representativos destas asociacións (cordeiro, coello, porco ibérico, porco branco, pito e vaca).

Back To Top