O sector do vacún reforza o seu compromiso co medio ambiente
skip to Main Content

O sector do vacún de carne reforza o seu compromiso coa conservación do medio ambiente

Desde Frigoríficos Bandeira, tamén queremos compartir o compromiso que fixo público a Organización Interprofesional da Carne de Vacún de España, o cal referendamos e publicamos a continuación.

Co fin de poñer en valor este compromiso co medio ambiente, o sector de vacún de carne español sintetizou varias claves que mostran a realidade ambiental dun sector que foi criticado desde diversos ámbitos.

Con motivo do Cume do Clima COP25 que se celebra do 2 ao 13 de decembro en Madrid, Provacuno, a interprofesional do sector da carne de vacún, quere mostrar o seu firme compromiso por mitigar o cambio climático a través dalgunhas claves que mostran as razóns ambientais polas que o sector é tan importante para lograr este obxectivo.

-Canto contamina o vacún de carne?

En canto ás emisións de Gases de Efecto Invernadoiro ( GEI) en España, segundo os datos publicados polo Ministerio de Transición Ecolóxica ( MITECO) no seu avance de 2018, a gandería é responsable do 8% do total dos GEI emitidos, mentres que o sector vacún produtor de carne achega apenas o 3,5% do total. A lista encabézaa o transporte, que produce o 27% das emisións, seguido da xeración de enerxía eléctrica, cun 17%; a industria, co 19%; as residencias, comercios e institucións, o 9% dos GEI; a maquinaria, o 4%; os residuos, o 4,1%; e a combustión nas refinerías, o 3,5%.

-Cal é o compromiso do sector de carne de vacún coa mitigación do cambio climático?

O sector vacún de carne está totalmente comprometido coa mitigación do cambio climático. Está inmerso en varios proxectos de investigación e innovación, entre os que destaca o Life Beef Carbon. O obxectivo deste proxecto é reducir a pegada de carbono do vacún de carne un 15% nos próximos 10 anos de forma colectiva e compartida en catro países europeos produtores de vacún de carne: Francia, Italia, Irlanda e España. Todo iso no marco dunha estratexia máis ampla, orientada a reducir as nosas emisións.

-Por que é tan importante o sector da carne de vacún para o medio ambiente?

Son moitos os aspectos positivos que o sector vacún de carne achega para a biodiversidade e a protección do medio ambiente.

1.- O papel dos pastos como sumidoiro de carbono. As vacas #ama de cría, manexadas en réxime extensivo durante toda a súa vida, e os tenreiros, durante os seus primeiros meses, aliméntanse en base a pastos. Tal e como recoñecen a UE, a FAO e a maioría dos organismos científicos, a utilización racional dos pastos polo gando provoca un secuestro do carbono no chan e cando os animais deixan de utilizar os pastos provócase o efecto contrario, a liberación do carbono acumulado.

2.- O uso de superficies non destinadas á agricultura. Os datos do Anuario de Estatística Agraria (2016) mostran que o 18% do territorio español son pastos, ocupando 9,3 millóns de hectáreas ( Mha). Con todo, segundo os expertos, en 25,4 Mha da superficie española pástase, algo máis do 50% do noso territorio, polo que a súa conservación está ligada á gandería. Entre estas zonas inclúense os pastos de montaña, os pastos de grandes áreas do Norte e Noroeste da Península, as contornas das dehesas e os das zonas mediterráneas. Todas elas áreas non aptas para a agricultura e non destinadas a ese fin.

3.- A gandería prevén a desertificación e mellora a calidade da auga, a biodiversidade e a paisaxe. A actividade das explotacións extensivas garante a protección dos ecosistemas dos pastos mediterráneos, de dehesas e de montaña. Estes ecosistemas son un almacén da biodiversidade presente nos territorios (especies vexetais, animais, insectos, vermes e microrganismos) cun compendio de funcións ecolóxicas, patrimonio natural e gran potencial lúdico e económico.

O mantemento dos animais no pasto fertiliza e mellora o chan, retén carbono nel e filtra a auga, o que axuda a previr a desertificación do territorio. O que se consegue é, por tanto, unha mellora da produción, reprodución e vitalidade das plantas, a redución da erosión, unha mellor composición da vexetación, maior dispoñibilidade e calidade da auga, que mellora o hábitat de vida silvestre e animal, maior captación de carbono e, finalmente, mellor saúde e produción do gando.

4.- Prevención de incendios forestais e emisións asociadas. Manter o gando no campo garante unha roza e unha limpeza dos bosques que prevén os incendios e dificulta a súa expansión en caso de producirse, tanto para a conservación dos nosos ecosistemas e paisaxes, como polas consecuencias que aqueles teñen para o cambio climático. Así, as emisións de gases de efecto invernadoiro xeradas polos incendios na provincia de Pontevedra en 2006 foron 1,7 millóns de toneladas de CO2, o que representa o 15% de todo o que emite o sector vacún de carne en España nun ano.

En definitiva, o sector da carne de vacún está plenamente comprometido coa mitigación do cambio climático a través da redución continua dos GEI. É tempo de actuar como o sector de vacún de carne español leva facendo desde hai anos.

Back To Top