skip to Main Content
Consumo De Carne

O consumo de carne en España

En xeral, o consumo de carne en España non ten unha tendencia xeográfica definida. É certo que existen comunidades como Galicia, Asturias, Castela e León, Aragón e Castela A Mancha no que prevalece o seu consumo. En consecuencia, o seu consumo predomina na área noroeste de España, sendo Galicia, Castela e León, Asturias, Cantabria e o País Vasco as comunidades onde se consomen máis de 19 gramos por persoa/día.

En canto ao consumo dos diferentes tipos de carne atópase a carne de vacún en terceira posición, por baixo da carne de ave e a de porcino.

En canto aos grupos de idade, a carne de ave é consumida en maior cantidade en todos os grupos de idade; cabe destacar o grupo das persoas maiores no que se dá un maior consumo de carne de vacún que de carne de porcino, podendo ser o motivo a que teñen preferencia por este tipo de carne debido ao seu sabor, segundo o estudo de ANIBES.

Tamén segundo este estudo o consumo de carne de vacún é inferior nas mulleres en todos os grupos de idade e, dependendo do corte da carne, podemos ver que en nenos consómense maiores cantidades de carne picada; en cambio, o consumo de carnes maiores como o boi (≤ 48 meses de idade) e carnes como a costeleta e o solombo son superiores en adultos e adultos maiores.

O consumo de carne de ave é maior que o da carne de vacún en todas as áreas xeográficas fóra da zona Nordés, onde é superior o consumo de carne de vacún. A inxesta de carne de vacún é maior na zona Noroeste e Norte-centro; pola contra, as zonas Sur, Levante, Nordés e Canarias son as que presentan os menores consumos.

En canto aos diferentes cortes da carne de vacún, predominan todas as súas formas no Noroeste fóra da carne picada, que é maior o seu consumo na zona Nordés, e a tenreira magra que é maior o seu consumo na zona Norte-Centro e en Madrid.

O Informe de Consumo Alimentario de España 2020 mostra que “os fogares españois incrementaron o consumo de carne nun 10,5%” respecto ao 2019.

Fontes:

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

Informe do consumo alimentario en España 2020 IMPORTANCIA DA CARNE DE VACÚN NA ALIMENTACIÓN DA ESPAÑOIS Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria ( SEMERGEN)

Back To Top