O compromiso do sector cárnico co medio ambiente
skip to Main Content

O compromiso do sector cárnico co medio ambiente

O sector cárnico réxese na actualidade baixo estritos estándares de seguridade alimentaria, de benestar animal e de calidade, pero especialmente o sector adquiriu un gran compromiso para evitar o impacto da súa actividade no medio ambiente en todos os aspectos que sexan posibles.

Que medidas toman os matadoiros para ser respectuosos co medio ambiente?

Os matadoiros, especialmente os de carne de vacún ou de porco, xeran un bo número de residuos orgánicos froito do despezamento e venda dos animais. Estes residuos poden contaminar o medio ambiente, pero as medidas que estamos a tomar a maioría de matadoiros están a se mostrar moi útiles. Algunhas das máis interesantes son as seguintes:

Elección adecuada de produtos de limpeza

Nos matadoiros é habitual o uso de produtos desinfectantes e deterxentes para limpar e desinfectar os diferentes espazos. Vértense cada día miles de litros de auga froito desta limpeza onde estes produtos químicos están presentes. Pero os matadoiros na actualidade están a usar produtos de limpeza que necesitan un menor consumo de auga e cunha menor presenza de compostos químicos, o que reduce o dano ambiental.

Eficiencia enerxética

En matadoiros e empresas do sector cárnico prodúcese un elevado consumo de enerxía dada a gran cantidade de cámaras frigoríficas para manter a carne en perfecto estado. Por iso, o sector cárnico está a implementar todo tipo de medidas para mellorar a eficiencia enerxética, especialmente a través da instalación de fontes de enerxía renovable, como placas solares para autoconsumo. Isto evita a emisión de miles de toneladas de CO2 á atmosfera.

Aforro de auga

Para lograr reducir o consumo de auga no sector cárnico están a introducirse novidades tecnolóxicas moi interesantes. Destacan os detectores de presenza na liña onde se produce o lavado de canles, o que axuda a reducir o consumo de forma notable; ou a segregación das augas procedentes da estabulación co obxectivo de realizar o seu tratamento de forma óptima.

Depuración de augas

A instalación e xestión de depuradoras de augas residuais nas empresas do sector cárnico é cada vez máis habitual. Desta forma asegúranse de verter augas co menor número de residuos contaminantes evitando o dano a ríos ou ao medio ambiente en xeral.

Xestión e aproveitamento de residuos

Nos matadoiros xéranse todo tipo de residuos que se poden reutilizar como subproductos noutras industrias ou para satisfacer outras necesidades distintas da alimentación humana. Unha correcta xestión de residuos reduce o impacto ambiental da actividade dos matadoiros e estanse levando a cabo medidas como as seguintes:

  • Pelos dos animais: os pelos pódense aproveitar como complementos nas fariñas de carne ou para o seu uso na industria de pinceis.
  • Sangue: o sangue hixiénico que verten os animais no matadoiro está a utilizarse tanto para a alimentación humana como para a fabricación de fariñas, fertilizantes e tamén produtos farmacéuticos, evitando a súa vertedura ao medio ambiente.
  • Esterco e xurros: a industria cárnica xera grandes cantidades de esterco e xurros durante a vida dos animais e estanse realizando grandes esforzos para que estes sexan utilizados como fertilizantes e como emenda orgánica.
  • Plumas: no caso da industria avícola, as plumas das aves úsanse principalmente como complemento na fabricación de fariñas de carne, aínda que tamén se venden á industria da decoración.

Como se pode apreciar son moitas as medidas que o sector cárnico está a poñer en marcha para lograr unha produción sustentable e respectuosa co medio ambiente.

Fontes:

http://www.prtr-es.es/Data/images/BREFMataderoseindustriasdesubporductosanimalesespanol.pdf

http://www.prtr-es.es/data/images/La%20industria%20de%20subproductos%20de%20origen%20animal-9EF41AF258214363.pdf

Back To Top