skip to Main Content

“A Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización dun proxecto da empresa consistente en melloras tecnolóxicas en matadoiro., cun investimento de 812.396,79 euros, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 243.719,04 euros. (o 75% financiada polo Feader). Con este proxecto a empresa pretende mellorar os procesos productivos”.

“A Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización dun proxecto da empresa consistente en melloras tecnolóxicas en industria cárnica, cun investimento de 632.173,91 euros para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 189.652,17 euros. (o 75% financiada polo Feader). Con este proxecto a empresa pretende mellorar os procesos productivos”.

Back To Top