skip to Main Content
A Importancia Da Etiquetaxe E A Trazabilidade Na Carne De Vacún

A importancia da etiquetaxe e a trazabilidade na carne de vacún

Cada vez existe un maior interese e esixencia dos consumidores para adquirir produtos que demostren unha maior calidade e transparencia en todos os procesos de produción, garantindo aos consumidores a seguridade alimentaria necesaria.

A etiquetaxe da carne de vacún está regulado polo Real Decreto 1698/2003, do 12 de decembro, polo que se establecen disposicións de aplicación dos regulamentos comunitarios sobre o sistema de etiquetaxe da carne de vacún.

Na etiquetaxe da carne de vacún indicaranse as mencións obrigatorias seguintes:

  1. O número de referencia ou código de referencia que debe relacionar inequivocamente a carne co animal ou grupo de animais de que procede.
  2. O nome do Estado membro ou o terceiro país de nacemento, precedido das mencións, excluíntes entre si, “Nacido en” ou “País de nacemento”.
  3. Os nomes dos Estados membros ou terceiros países nos que tivese lugar o engorde, precedidos dunha das seguintes mencións, excluíntes entre si: “Criado en” ou “Engordado en” ou “Cebado en” ou “País de engorde”.
  4. O nome do Estado membro ou o terceiro país no que tivese lugar o sacrificio, precedido da mención “Sacrificado en”, seguida do número de autorización sanitaria do matadoiro.
  5. O nome do Estado membro ou o terceiro país no que tivese lugar o despezamento, precedido da mención “Despezamento en”, seguida do número ou os números, no seu caso, de autorización sanitaria da sala ou salas de despezamento.

O obxectivo deste sistema de etiquetaxe é dar a máxima información para xerar a máxima confianza no consumidor.

En Frigoríficos Bandeira garantimos a trazabilidade do gando desde a entrada nas nosas instalacións ata a súa saída, permitindo desta maneira reconstruír o historial do gando partindo da explotación de orixe ata o punto de venda.

A trazabilidade da carne de vacún é un proceso máis complexo que a trazabilidade doutros alimentos. Inclúe desde cuestións que teñen que ver coa cría do gando nas granxas -e mesmo o paso previo, a concepción do animal- e o seu posterior sacrificio nos matadoiros ata as que teñen que ver coa posterior transformación da carne, distribución e venda.

Como xa comentamos máis dunha vez neste blogue (ver “A trazabilidad da carne de vaca”), os alicerces da trazabilidad da carne son dúas:

  1. O sistema de identificación e rexistro dos animais, que é o que vai desde o seu nacemento ata o seu sacrificio.
  2. A etiquetaxe obrigatoria da procedencia da carne, que é o que vai desde o seu sacrificio ata que o produto cárnico chega ao consumidor.

Fai xa máis de dúas décadas que o sector vacún español leva a cabo un minucioso control de todo o proceso produtivo, co obxectivo primordial de garantir a seguridade alimentaria da carne de vacún.

Back To Top

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies