Frigoríficos Bandeira exportou un 30% da Unión Europea durante o 2018
skip to Main Content

A carne de vacún española triunfa no mercado estranxeiro

En canto aos datos de exportación de carne de vacún á Unión Europea, Frigorífcos Bandeira exportou un 30% durante o pasado ano 2018, sendo Holanda o principal país.

España exporta o 21,4% da carne de vacún que produce. Os principais países compradores da carne de vacún española están na Unión Europea con Portugal como primeiro con 198 millóns de euros, seguido moi de lonxe por Italia con 71 millóns de euros e Francia con 58 millóns. O primeiro destino de fóra da UE é Alxeria con 35 millóns de euros e é un mercado que reduciu as súas compras en 2018 nun 11%. Destinos máis afastados como China-Hong Kong mantéñense con 9 millóns de euros e Marrocos con 7,7 millóns de euros (+30%).

China, segundo maior importador de carne de vacún do mundo

China transformouse no segundo maior importador de carne de vacún do mundo. Esta situación asóciase tanto a factores de oferta como de demanda.

Desde o punto de vista da oferta, o sector produtivo en China atópase moi fragmentado e adoece de ineficiencias que limitan o seu desenvolvemento e capacidade de aumentar a produción ao ritmo necesario para satisfacer a crecente demanda local.

Dende o punto de vista da demanda, o vacún é a carne que presentou a maior taxa de crecemento en 2017, un comportamento vinculado ao aumento da renda per cápita, a crecente taxa de urbanización e a maior propensión asociada a consumir proteínas animais. A carne de vacún percíbese como unha carne rica en valor nutricional e de gran calidade cun alto nivel proteínico, baixa en graxa e colesterol comparada coa carne porcina. Así mesmo, estes trazos xeran un interese crecente por consumir carnes de vacún de maior calidade procedentes doutros países e cunha trazabilidad alimentaria contrastada.

O caso de Arabia Saudita

Arabia Saudita é un país que abriu as súas fronteiras á nosa carne de vacún hai pouco máis dun ano. Trátase dun país que demanda un elevado volume de carne de vacún, tendo en conta a súa baixa capacidade produtiva (unhas 60.000 toneladas/ano) e o seu elevado consumo (preto de 220.000 toneladas/ano). Dadas as limitacións climatolóxicas e as condicións xeográficas do territorio, existen poucas posibilidades de que se produza un incremento cuantitativo do volume de produción nacional de carne de vacún.

Na actualidade, España atópase situado na posición 14ª do ránking de provedores no mercado saudita, cun volume anual de vendas que supera as 250 toneladas e un valor por encima dos 680.000 euros (ano 2017). Isto sitúa a España como un referente importante dado o escaso tempo que leva este mercado aberto para a exportación da nosa carne de vacún.

Frigoríficos Bandeira exportou un 30% á Unión Europea

Durante o pasado ano, desde Frigoríficos Bandeira, exportamos aproximadamente un 30% da carne de vacún que producimos. O principal país receptor das nosas carnes é Holanda dentro da Unión Europea.

A industria da carne, formada por máis de 3.000 empresas, supón o 21% da industria alimentaria cunha facturación de 22.000 millóns de euros e proporciona emprego directo a 84.000 traballadores cun forte peso no tecido económico do medio rural ou semi urbano. A produción total de carne elévase a 6,4 millóns de toneladas das que 4,06 millóns corresponden ao porcino 1,5 millóns ás aves, 637.000 toneladas ao vacún, 116.000 ao ovino, 60.000 ao coello, 13.000 ao equino e 10.000 ao caprino.

Back To Top